Koulutus

Kaikilla jäsenillämme on korkeakoulututkinto

Suomen Kiropraktikkoliitto hyväksyy jäsenikseen ainoastaan korkeakoulututkinnon suorittaneita kiropraktikkoja. Jäsenet ovat saaneet koulutuksensa Australiassa, Englannissa, Kanadassa sekä Yhdysvalloissa. Pohjoismaissa koulutusta annetaan Tanskassa Odensen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Suomen Kiropraktikkoliiton jäsenillä on muiden Euroopan liittojen tapaan velvollisuus osallistua jatkokoulutusohjelmaan.

Asianmukaisen koulutuksen suorittaneet sekä kiropraktikon ammattinimikettä käyttämään oikeutetut kiropraktikot löytyvät Valviran ylläpitämästä terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävästä JulkiTerhikki rekisteristä: https://julkiterhikki.valvira.fi/

Kiropraktikkojen koulutus vastaa esikliinisen vaiheen osalta lääkärikoulutuksen vaatimuksia. Pääaineita ovat muun muassa anatomia, fysiologia, patologia ja radiologia. Päätoimisen opiskelun, tenttien ja hyväksytyn lopputyön lisäksi tutkintoon vaaditaan vuoden mittainen klinikkaharjoittelu. Koulutuksessa keskitytään tuki- ja liikuntaelinvaivojen manuaalisiin hoitoihin, mikä antaa kiropraktikoille vahvan tietotaidon hyviin tuloksiin tule-sairauksien hoidossa. Koulutetulla kiropraktikolla on valmiudet tehdä erotusdiagnoosi ja selvittää hoidon mahdolliset vasta-aiheet.

Akateemista kiropraktikkotutkintoa tarjoavat oppilaitokset